SOČŠ – Závěrečný účet 2009

Rozpočet DSO Českého Švýcarska na rok 2009 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 8.12.2008 jako vyrovnaný v objemu příjmů 32.000,-Kč, ve výdajů 32.000,-Kč.
Schválený rozpočet na rok 2009 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními , které byly projednány na členské schůzi SOČŠ dne 12.10. a 25.11.2009.

SOČŠ Závěrečný účet 2009 – PDF

Napsat komentář