DSO ČŠ závěrečný účet 2013

Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013

Rozpočet DSO Českého Švýcarska na rok 2013 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne 7.12.2012 jako přebytkový v objemu příjmů 63.000,-Kč, ve výdajů 63.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2013 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními , které byly projednány na členské schůzi SOČŠ dne 19.9.2013 a 19.12.2013.

DSO ČŠ závěrečný účet 2013 – PDF

DSO ČŠ závěrečný účet 2013 – DOC

Napsat komentář