Projekty

Obec Růžová

Projekt č.  1: Růžová – Rekonstrukce koupaliště

Projekt č.  2: Růžová – Obnova místních komunikací

Projekt č.  3: Růžová – Dobudování sportovního areálu

Projekt č.  4: Růžová – Turistické odpočívadlo

Projekt č. 5: Růžová – Výstavba chodníků 3. etapa

Projekt č.  6: Růžová – Počítačová klubovna a veřejný internet

Projekt č.  7: Růžová – Veřejné osvětlení

Projekt č. 8: Růžová – Vybudování kanalizace

Projekt č. 9: Růžová – Obnova studánek

Projekt č. 10: Růžová – Oprava mostků

Projekt č. 11: Růžová – Asanace bývalého hřbitova

Projekt č. 12: Růžová – Dovybavení sběrného dvora

Projekt č. 13: Růžová – Cyklotrasa směr Arnoltice

Projekt č. 14: Růžová – Dopravní značení v obci

Obec Arnoltice

Projekt č. 1: Arnoltice – Vybudování kanalizace a ČOV

Projekt č. 2: Arnoltice – Rekonstrukce koupaliště

Projekt č. 3: Arnoltice – Územně plánovací dokumentace

Projekt č. 4: Arnoltice – Rekonstrukce veřejného osvětlení

 

Obec Bynovec

Projekt č. 1: Bynovec – Úprava veřejného prostranství

Projekt č. 2: Bynovec – Dobudování hřiště

Projekt č. 3: Bynovec – Nová fasáda budovy obecního úřadu

Projekt č. 4: Bynovec – Revitalizace rybníků

Projekt č. 5: Bynovec – Vyznačení cyklotrasy

Projekt č. 6: Bynovec – Územně plánovací dokumentace

Projekt č. 7: Bynovec – Zainvestování pozemků pro stavbu RD

Projekt č. 8: Bynovec – Obnova místních komunikací

 

Obec Janov

Projekt č.  1: Janov – Vybudování kanalizace

Projekt č.  2: Janov – Rekonstrukce mateřské školy

Projekt č.  3: Janov – Oprava místních komunikací

Projekt č. 4: Janov – Obnova hráze rybníka

Projekt č. 5: Janov – Úprava studánek

Projekt č.  6: Janov – Informační turistický systém

Projekt č. 7: Janov – Veřejné osvětlení

Projekt č. 8: Janov – Výstavba sportoviště

Projekt č. 9: Janov – Veřejný internet

Projekt č. 10: Janov – Veřejná zeleň a úprava veřejných prostranství

Projekt č. 11: Janov – Veřejný rozhlas

Projekt č. 12: Janov – Přestěhování obecního úřadu

Projekt č. 13: Janov – Rekonstrukce domu čp. 190 na byty

Projekt č. 14: Janov – Vybudování odstavného parkoviště

Projekt č. 15: Janov – Vyznačení obytné zóny

 

Obec Kámen

Projekt č. 1: Kámen – Kanalizace a plynofikace v obci

Projekt č. 2: Kámen – Oprava místních komunikací

Projekt č. 3: Kámen – Výsadba veřejné zeleně

Projekt č. 4: Kámen – Úprava autobusové točny

Projekt č. 5: Kámen – Vybudování dešťové kanalizace

Projekt č. 6: Kámen – Rekonstrukce budovy Kulturního domu

Projekt č. 7: Kámen – Odbahnění vodní nádrže a části lesa

Projekt č. 8: Kámen – Vybudování víceúčelového hřiště

Projekt č. 9: Kámen – Vybudování dětského hřiště

 

Obec Labská Stráň

Projekt č. 1: Labská Stráň – Výstavba dětského hřiště

Projekt č. 2: Labská Stráň – Oprava místních komunikací

Projekt č. 3: Labská Stráň – Územně plánovací dokumentace

Projekt č. 4: Labská Stráň – Obnova budovy obecního úřadu

Projekt č. 5: Labská Stráň –Výstavba víceúčelového hřiště a odstavného parkoviště

Projekt č. 6: Labská Stráň – Vyznačení cyklotrasy

Projekt č. 7: Labská Stráň – Oprava prameniště místních studní

Projekt č. 8: Labská Stráň – Revitalizace vodních ploch v obci

Projekt č. 9: Labská Stráň – Oprava hasičské zbrojnice

Projekt č. 10: Labská Stráň – Rekonstrukce veřejného osvětlení

Projekt č. 11: Labská Stráň – Dokončení výstavby kanalizace

Projekt č. 12: Labská Stráň – Veřejný internet

 

Obec Ludvíkovice

Projekt č. 1: Ludvíkovice – Vyznačení cyklotrasy

Projekt č. 2: Ludvíkovice – Dobudování kanalizace v obci

Projekt č. 3: Ludvíkovice – Rekonstrukce veřejného osvětlení

Projekt č. 4: Ludvíkovice – Odbahnění rybníka

Projekt č. 5: Ludvíkovice – Dětské hřiště „U skály“

Projekt č. 6: Ludvíkovice – Lesní hřiště

Projekt č. 7: Ludvíkovice – Vybudování bytové jednotky v budově čp. 1

Projekt č. 8: Ludvíkovice – Obnova budovy obecního úřadu

Projekt č. 9: Ludvíkovice – Zřízení vrtu pro dodávku pitné vody

Projekt č. 10: Ludvíkovice – Vybudování ubytování v obci

 

 

 

Napsat komentář