Oznámení

OZNÁMENÍ

DSO Českého Švýcarska v souladu s § 11, odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném zněn oznamuje, že návrh závěrečného účtu DSO Českého Švýcarska za rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách DSO http://www.ceskosvycarsko.cz/wp-content/uploads/n%C3%A1vrh-
z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD-%C3%BA%C4%8Det- DSO-CS- 2017.pdf a v listinné podobě je k dispozici na Obecním úřadě obce Růžová, Růžová č.p.30 (kancelář) ,405 02 Růžová 2 – Růžová

Oznámení návrh ZÚ – DSO

Napsat komentář