Oznámení o rozpočtu DSO

OZNÁMENÍ

DSO Českého Švýcarska v souladu s § 11, odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

oznamuje

že Rozpočet DSO České Švýcarsko na rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách DSO

http://www.ceskosvycarsko.cz/wp-content/uploads/Rozpočet- na-rok- 2017.pdf

a v listinné podobě je k dispozici na Obecním úřadě obce Růžová, Růžová č.p.30 (kancelář), 405 02 Růžová 2 – Růžová

Oznámení v dokumentu Word

Napsat komentář