Obec Arnoltice

O obci Arnoltice

Arnoltice je obec v severočeském pohraničí přibližně 8 km severovýchodně od města Děčín a 4 km od státní hranice mezi náhorní Bynoveckou rovinou a níže ležícím výběžkem Labských pískovců. Co se týče přesné zeměpisně polohy, leží mezi 50°až 50°15‘ severní šířky a 14°až 15°39’východní délky, 346 metrů nad mořem.

{joomplu:42} {joomplu:43} {joomplu:44}

Obec s 330 obyvateli (2009) má poštu, mateřskou školu, kostel, hřbitov, restauraci a  dva obchody. V obci je řada rekreačních objektů. Spojení s Děčínem zajišťuje pravidelná autobusová linka. Obec leží uprostřed unikátní krajiny Českosaského Švýcarska s typickými pískovcovými skalními masivy, kaňony a převážně jehličnatými lesy.

{joomplu:41} {joomplu:45} {joomplu:46}

Starší historie Arnoltic

Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsících) poskytováním služeb turistům – návštěvníkům Českého Švýcarska. Obyvatelé zde byli, vyjma 5 smíšených manželství, výhradně německé národnosti, sestávali z několika tradičních rodových klanů s velmi dlouho historií. Roku 1833 čítaly Arnoltice 603 obyvatel, roku 1910 762 obyvatel a roku 1942 692 obyvatel na 159 domů ze 164 čísel popisných. Původní typické domy se stavěly kombinovaně ze dřeva a z kamene – dřevěné byly obytné místnosti, kamenné(často z pískovce, jenž se těžil v blízkosti obce) pak chodby a chlévy. Střechy se pokrývaly nejprve šindelem, později břidlicí, zdi byly hrázděné. Dominantou obce byl a je pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1756 – 1758, který musel být po ničivém požáru roku 1906 takřka znovu vybudován. Se zásobami vody neměly Arnoltice díky pískovcovému podloží problémy. V samotném centru obce byl zřízen rybník – protipožární opatření. V období sucha sloužila jako zásobárna přírodní nádrž na vršku Arnoltického vrchu (424m), která prý měla stálou hladinu vody po celý rok.

{joomplu:48} {joomplu:49} {joomplu:50}

{joomplu:51} {joomplu:52} {joomplu:53} {joomplu:54} {joomplu:55}

Mapa

{joomplu:47}

Napsat komentář