znak_ludvikovice

Obec Ludvíkovice

znak_ludvikovice

OBEC LUDVÍKOVICE

oficiální stránky obce: http://www.ou-ludvikovice.cz/

Obec Ludvíkovice se nachází v Ústeckém kraji, necelé 4 km od Děčína (bývalé okresní město) směrem na Liberec. Obec leží celá v CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří.

Území obce leží v okrajové poloze CHKO České Středohoří a CHKO Labské pískovce. Hranici mezi těmito CHKO tvoří silnice I/13. Větší část území obce leží v CHKO Labské pískovce.

CHKO České středohoří je svojí rozlohou jednou znejvětších chráněných krajinných oblastí v republice. Ve značné výškové členitosti v teplé a poměrně suché oblasti se vytvořila velice rozmanitá rostlinná a živočišná společenstva, dochovaly se zde na řadě míst zbytky původní vegetace.

CHKO Labské pískovce je atraktivní území s velkým množstvím skalnatých útvarů vzniklých erozivní činností vody a větru na pískovcovém podloží. Vegetační kry tnení tak bohatý jako v Českém středohoří, na pískovcových hřbetech se vyskytují zbytky původních borových porostů a některé chráněné rostliny (např. rojovník bahenní).

Reliéf CHKO se vyznačuje značnými výškovými rozdíly, střídáním plošin s hlubokými údolími, která mají často charakter kaňonů nebo soutěsek se svislými stěnami. Údol ísledují většinou směry puklin neboz lomových linií.

Území obce tvoří jednu z bran do oblasti národního parku České švýcarsko, na který je soustředěn turistický zájem,  tak jako na Labské pískovce, a   Růžovskou pahorkatinu. Hlavní význam má v této oblasti především krátkodobá letní rekreace s mezinárodním významem (turisté z Německa).

Rozloha obce: 948 ha.

Nadmořská výška v zastavěné části: 270-330 m n. m.

Počet obyvatel k 1. 1. 2006: 775

Obcí protéká málo vodnatý Loubský potok, jehož levostranným přítokem je Ludvíkovický potok, na němž je vybudován rybníko rozloze 0,6 ha, místně nazývaný “ Hráz „.

 

obec
Obec Ludvíkovice

 

Nejvyšší počet obyvatel (cca 1100) měla obec kolem roku 1930.V období 1930-1990 počet obyvatel významně poklesl. Od roku 1992  (po osamostatnění obce od městaDěčína), kdy v obci žilo cca 620 obyvatel, tento počet každoročně stoupá. Jedním z faktorů ovlivňujících rozvoj obce je zvýšený zájem o výstavbu nových rodinných domů, který se projevuje zejména v posledních letech.

 

cyklotrasa-Decin-Decin

Cyklotrasa Děčín – Děčín

 

Území obce je v krajině poměrně jasně vymezeno – ze západu je ohraničeno tokem Labe a nad ním se vypínajícím Růžovým hřebenem (pískovcové skály) se souvislým lesním porostem a vrcholem Růžová vyhlídka (432 m n.m.), na severu se zvedá terén ke Kámenskému vrchu (432 m n.m.). Na východě území stoupá k zalesněnému Popovičskému vrchu (527 m n.m.) a na jihovýchodě k Sokolímu vrchu (506 m n.m.), kde byla roku 2004 otevřena nová rozhledna. Oba tyto vrcholy se vypínají nad okolní krajinu těsně za hranicemi obce na sousedních katastrálních územích. Krajina kolem obce je jako stvořena pro krásné vycházky do přírody (viz okolí obce ).

 

urad_let
Letecký snímek

Obecni_urad
Obecní úřad

 

 

 

Napsat komentář